top of page
pixlr-bg-result (1).png

Opleidingen

Bij To B-Seen nemen we het veiligheidsluik van A tot Z op. Binnen onze dienstverlening horen ook opleidingen.

Een cursus Crowd Management, EHBO-cursus, opleiding kleine blusmiddelen? Wij bieden het aan!

Scroll snel verder voor meer info.

Naast EHBO en brandpreventie bieden we ook nog andere cursussen aan. Stuur ons een mailtje om meer info over de cursussen op te vragen! 

EHBO-cursus eventsector

Deze eendaagse EHBO-cursus is speciaal ontworpen voor de eventsector. Het behandelt de meest voorkomende ongevallen en verwondingen op evenementen en bespreekt hoe men de betreffende slachtoffers het best te hulp kan schieten.

De cursus start met een algemene inleiding over veiligheid op evenementen waarna onze EHBO-specialist het overneemt.

Na afloop ontvang u een deelnameattest.

 

Deze cursus wordt op regelmatige tijdstippen door onszelf georganiseerd of u kan er voor kiezen deze cursus enkel voor uw team te organiseren. Contacteer ons voor meer info!

Initiatie EHBO

De opleiding duurt 4 uur en is maximum beschikbaar voor 15 cursisten. Wij bieden deze initiatie aan in het Nederlands, Frans en Engels.

 

Het theoretisch gedeelte omvat o.a. :

 • Principes basis eerste hulp

 • Alarmeren van de hulpdiensten

 • Reanimatietechnieken volgens de Europese Richtlijnen

 • Stabiele zijligging

 • Handelingen bij schaafwonden, breuken, brandwonden, …

 • Techniek bij verslikking

 

Volgende onderwerpen komen aanbod in de cursus:

 • Basisbenadering Eerste Hulp

 • Basisreanimatie

 • Gebruik van de Automatische Elektronische Defibrilator.

Na deelname ontvangt u een attest.

Basiscursus EHBO

De opleiding duurt 15 uur, verspreid over 2 of 3 dagen (naargelang hoe jij dit wenst).

 

Het theoretisch gedeelte omvat o.a. :

 • Principes basis eerste hulp

 • Alarmeren van de hulpdiensten

 • Reanimatietechnieken volgens de Europese Richtlijnen

 • Stabiele zijligging

 • Handelingen bij schaafwonden, breuken, brandwonden, …

 • Techniek bij verslikking

 

Het praktisch gedeelte omvat o.a. :

 • Reanimatietechnieken volgens de Europese Richtlijnen

 • Gebruik Automatische Externe Defibrilator

 • Heimlich manoeuver  bij verslikking

 • Stabiele zijligging

Na slagen op het examen ontvangt u een officieel brevet. Een jaarlijkse bijscholing van 4 uur is verplicht.

Brandpreventie en gebruik blusmiddelen

De basisopleiding brandveiligheid zet vooral in op preventie, maar leert je ook hoe om te gaan met een beginnende brand.

Deze sessie van 4 uur wordt steeds begeleid door een ervaren docent-brandweerman en een veiligheidsman.

Theoretisch luik (2,5 uur):

 • Ontstaan en ontwikkeling van brand

 • Rookontwikkeling en de daartoe horende gevaren

 • Types blusmiddelen

 • Brand - en ontploffingsgevaar, afhankelijk van uw activiteiten

 • ...

Praktische luik met trainen van blustechnieken (1,5 uur)

 • Veiligheidsbriefing

 • Blussen van verschillende types brand (klassa A en B)

 • Hanteren van blusmiddelen:​​

  • Branddeken​

  • CO²-blusser

  • Poeder - en schuimblusser

  • Indien beschikbaar: brandhaspel

 • Doven van een brandend persoon

Crowd Management

Crowd Science & Risk analysis

Deze cursus is speciaal ontworpen voor iedereen die verantwoordelijk is voor de veiligheid van het publiek tijdens evenementen en dus de basisbeginselen en toepassingen van crowd science dienen te kennen.

 

Tijdens de cursus worden onder andere eigen aangebrachte cases van de deelnemers onder de loep genomen met betrekking tot crowd science. Vragen waarop onder meer antwoorden worden gegeven zijn hoe en wanneer het publiek een kritieke massa vormt en hoe de technieken van ontwerp-, informatie- en managementsystemen het gedrag van het publiek beïnvloeden.

Op het einde van de driedaagse cursus zullen de deelnemers begrijpen hoe individuen en menigten reageren op en zich gedragen in de voor hen voorziene ruimte op drukbezochte evenementen. Deelnemers zullen ook de safety implicaties verkend hebben voor het ontwerpen en managen van dergelijke ruimten, door gebruik te maken van geschikte modeleringstools. Daarnaast zal men in staat zijn om risk management technieken toe te passen voor het ontwikkelen van een robuust crowd management plan.

De cursus is geschikt voor: eventplanners, preventiediensten, ambtenaren noodplanning, managers van evenementenlocaties/-hallen, security, politie, brandweer en anderen met een vergunningverlenende, planning of eventmanagement verantwoordelijkheid.

bottom of page