Veiligheidsadvies

To B-Seen is vergund als onderneming voor het verlenen van veiligheidsadvies onder de FOD Binnenlandse Zaken

veiligheidsadvies voor evenementen

Veiligheid op evenementen is een complexe materie die aan allerlei regels, normen en wetgevingen moet beantwoorden. Stuk voor stuk dynamische factoren die voortdurend evolueren. U doet voor zulke zaken best beroep op een gespecialiseerde partij opdat u zich 100% kan concentreren op de organisatie van uw evenement. De veiligheidsorganisatie van uw event kan u volledig toevertrouwen aan To B-Seen. We staan u bij met raad en daad en beantwoorden al uw specifieke vragen in verband met veiligheid en preventie. 

 

Praktisch

voorafgaande contacten met de officiële instanties en hulpdiensten
opmaak
veiligheids-
dossier
veiligheids-coördinatie
op- en afbouwwerken
veiligheids-
rondgang en keuringen
ter plaatse
veiligheids-coördinatie event

Naargelang de noden van uw event verzorgen wij het veiligheidsgebeuren van A - Z of net een deelaspect ervan.  Dit gaat van keuringen stabiliteit en elektriciteit, de te nemen maatregelen inzake brandveiligheid en evacuatie, dispatching in de commandopost tot het aansturen van security, stewards en security op het terrein...

Kortom

Crowd

Management

 

Voldoen aan de wet- en regelgeving om uw publiek veilig te stellen is één zaak. Het doen en laten van uw publiek tijdens het event voorspellen en begrijpen om de veiligheid te garanderen, is een andere zaak.

Een voorbeeld, hoeveel nooduitgangen u dient te voorzien, kan u afleiden uit de wetgeving, maar waar u deze het best voorziet in functie van een veilige evacuatie, heeft alles te maken met crowd management.

Andere voorbeelden zijn: waar u het best wel of niet stewards plaatst die flyers of gadgets uitdelen, het voorzien van een degelijk wachtrijensysteem, het inschatten van de verzadiging van uw toegangs- en uitgangswegen (o.a. in functie van transport), etc.

Het belang van crowd management uit zich in de spijtige voorbeelden uit het verleden, zoals het dodelijk drama tijdens The Love Parade dat 21 doden eiste in 2010 of de Hillsboroughramp in 1989.

Een goed crowd management plan probeert dergelijke kritieke massa's en dynamieken te voorkomen.

Geef ons gerust een seintje indien u hierover meer duiding wenst!

Evenementenlocaties

 

Ook evenementenlocaties dienen te voldoen aan allerlei wet- en regelgeving die soms een specifiek karakter hebben, gezien het hier om vaste inrichtingen gaat.

Voor evenementenlocaties hebben wij tevens een unieke formule uitgewerkt voor de evenementen die in uw locatie worden georganiseerd. Elk event wordt volgens bepaalde criteria ingedeeld in een specifieke categorie waarna de te nemen veiligheidsmaatregelen aan de organisator worden voorgesteld.

Bent u van zin om binnenkort een evenementenlocatie te openen? Of dient het veiligheidsluik van uw locatie herbekeken te worden? Wij staan u graag met raad en daad bij gedurende het proces.

Contacteer ons gerust vrijblijvend over onze werking!